Gå videre til indholdet ↓

Generalforsamling

UWCDK ønsker alle medlemmer velkomne til Generalforsamling og Årsmøde 2023!

Tirsdag den 21. november 2023 afholder UWCDK den årlige Generalforsamling og Årsmøde hos Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K, kl. 17:00 - 19:00 med efterfølgende lidt godt til ganen.

Dagsorden:

Generalforsamling kl. 17-17.45

Velkomst ved Elise Ross-Hansen.

1. Valg af dirigent - Bestyrelsen foreslår Elise Ross-Hansen

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det sidste regnskabsår og aktiviteter i indeværende regnskabsår samt fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2022/23 til godkendelse, herunder:

- Formandens beretning inklusive alumne team info

- Promotion ved Trine Gantriis Koch-Nielsen

- Udvælgelsesteamets beretning om dette års udvælgelse og planer for næste års udvælgelse ved Emil Goldsmith Olesen.

- Funding ved Emilie Juul Thorup

- Gennemgang af Årsrapport ved Elise Ross-Hansen

- Budget 2023-24 ved Morten Siersted

- Elevernes trivsel ved Jens Petersen og Isabella Prestegaard

- Nordisk samarbejde ved Jens Petersen

- Nyt fra Kontoret ved Kid Ehrhardt

Årsrapporten kan rekvireres på uwc@uwc.dk.

 

3. Valg af medlemmer til Nationalkomitéen ved Elise Ross-Hansen

Bestyrelsen indstiller følgende ændringer i Nationalkomiteen til Generalforsamlingens beslutning:

Til indvælgelse i Nationalkomiteen:

Trine Gantriis Koch-Nielsen, Mads Qvist Frederiksen (RCN05) og Hans Peter Geisler (RCN11)

 

Følgende udtræder af Nationalkomiteen:

Ea Grønlund og Anna Jensen

 

4. Indkomne forslag

5. Eventuelt

 

Tilmeld dig på uwc@uwc.dk eller bed om link til online deltagelse.

 

Årsmøde kl. 18-19.00

Debat omkring de emner der har været berørte i Bestyrelsens fremlægning.

Ses vi? Svar udbedes senest den 15. november på uwc@uwc.dk


Nationalkomiteen, Selection og Det Koordinerende Udvalg håber at se rigtigt mange alumner og venner af foreningen til debat om hvad UWCDK kan gøre for alumner og medlemmer af foreningen. Uden jeres forslag, input og ideer, er det svært for UWCDK at aktivere alumner.
Kom glad og hjælp UWCDK til at blive bedre og mere synlig!

Husk at tilmelde jer på: uwc@uwc.dk inden den 10. november. For link til online stream skriv til Kontoret på uwc@uwc.dk.

Ansøgningsskemaet for årgang 2024-26 er nu på hjemmesiden, husk at fortælle alle relevante venner og bekendte om UWC!

Med gode hilsner fra Kid på Kontoret