Gå videre til indholdet ↓

Ansøgningen


Ansøgningen åbner d. 1/11 2020. Den kan tilgås her på siden. Ansøgningsfristen er den 18/1 2021

For at ansøge skal du udfylde et online ansøgningsskema. Først skal du oprette dig selv i systemet og når du har gjort dét, kan du udfylde ansøgningen. Du kan til enhver tid gemme dit arbejde og føje til det senere. Vi anbefaler, at du starter i god tid med ansøgningen og arbejder med den over et længere stykke tid.

Mangelfulde ansøgninger vil ikke blive behandlet, så vær sikker på, at du har det hele med!

The following information is in Danish. It is very important that you understand this information, so if you need it in English, please do not hesitate to send us an email at selection@uwc.dk.

 

Det elektroniske ansøgningssystem foregår på engelsk. Dine engelskkundskaber er ikke en del af vurderingsgrundlaget for vores endelige beslutning om din ansøgning. Hvis du bliver inviteret videre i ansøgningsprocessen, vil du opleve, at resten af forløbet (aktivitetsdage og interviews) udelukkende foregår på dansk.

Alle spørgsmål - uanset om det drejer sig om tekniske vanskeligheder eller formuleringer i ansøgningen - er velkomne. Send en mail til selection@uwc.dk.

 

Før du ansøger

Sørg for at du og dine forældre/værge har læst, forstået og diskuteret al informationen på denne side vedrørende ansøgningsskemaet og proceduren. Det er vigtigt, at du forstår udvælgelsesprocessen og de forpligtelser, der er knyttet til at gå på en UWC-skole.

Til ansøgeren:

For at blive taget i betragtning som dansk UWC-kandidat, skal du opfylde følgende krav:

  1. Du skal på nuværende tidspunkt gå på en dansk STX, HTX, HHX uddannelse, et pre-IB eller IB Programme.

  2. Du må ikke fylde 19 år i det år, du ansøger. Hvis du sender en ansøgning i 2020, må du altså tidligst fylde 19 den 1. januar 2021.

  3. Du skal være dansk statsborger eller bo i Danmark med et dansk CPR-nummer.

  4. Du skal have været i det danske skolesystem de sidste to år (elever, der har været på udveksling, er undtaget denne regel. Hvis du er i tvivl, om du opfylder kravene så kontakt uwc@uwc.dk)

Ansøgere vurderes gennem hele ansøgningsprocessen udelukkende på social og akademisk formåen og potentiale. Alle ansøgere udvælges på samme vilkår uanset religion, økonomiske, sociale eller etniske baggrund. Udvælgelsesprocessen er designet til at hjælpe UWC Danmark med at vælge kandidater, der brænder for for UWCs værdier, og har evnerne og potentialet til at trives på en UWC-skole. Information om udvælgelsesprocessen findes her.

I forbindelse med den skriftlige ansøgning, betaler ansøgere et administrationsgebyr på 300.- DKK til reg. nr. 4180 og kontonummer 4180393862. Betalingen hjælper UWC Danmark med at dække udgifter i forbindelse med ansøgningsprocessen. Hvis du ikke har mulighed for at betale dette gebyr, så kontakt os, og vi sørger for, at du kan søge uden betaling. Gebyret skal være betalt ved ansøgningsfristen. Kun personer, der sender en ansøgning skal betale gebyret. Det er gratis at registrere sig i ansøgningssystemet og kigge på det eller udfylde dele af ansøgningen.

Til forældre/værge                                                                                  

Det er vigtigt, at du er opmærksom på al information vedrørende UWC og de forpligtelser et UWC-ophold indebærer. Yderligere information vedrørende udvælgelsesprocessen findes på UWC Danmarks Hjemmeside. Information vedrørende the International Baccalaureate (IB), individuelle UWC-skoler og deres programmer og aktiviteter kan findes både på UWC Danmarks hjemmeside, samt på UWC Internationals hjemmeside. Forældre/værger underskriver ansøgningen sammen med ansøgeren. Beslutningen om at ansøge skal dog naturligvis være ansøgerens egen.

Er UWC gratis?

Det er muligt for alle uanset økonomisk baggrund at komme afsted på et UWC-ophold, og alle opfordres til at ansøge. 

Stipendium

Alle udvalgte UWC-elever får et stipendium til opholdet, som dækker selve skoleopholdet, herunder kost og logi. Stipendiet dækker som udgangspunkt ikke rejseudgifter, visum, vaccinationer og lommepenge. Derudover bidrager familien til betaling af opholdet, som du kan læse i afsnittene nedenfor.  

I særlige tilfælde kan den økonomiske situation i den udvalgtes familie give anledning til et fuldt stipendium, som dækker alle udgifter, indtil eleven fylder 18 år og kan få udeboende SU. Forældre/værger med en indkomst før skat på under kr. 250.000 kan ansøge om et fuldt scholarship til deres barn. Er der andre omstændigheder, der gør, at du ønsker at søge om fuldt stipendium, kan du kontakte kontoret på uwc@uwc.dk eller på tlf. 30267214.  

Familietilskud og SU

For en udvalgt elev, der ikke har fået et fuldt stipendium, betales et forældrebidrag  på kr. 18.000 per skoleår. Beløbet kan betales månedligt med kr. 1.500. 

Herudover betales et elevbidrag fra det tidspunkt, hvor eleven fylder 18 år og får udeboende SU. Bidraget er på kr. 1.500 per måned til og med den måned, hvor skoleopholdet afsluttes.

Praktisk om forældrebidraget: UWC Danmark er fleksibel med hensyn til, hvordan forældrebidraget betales. Nogle vælger at betale månedsvis, eller 1 - 2 gange årligt, mens andre betaler hele tilskuddet, når eleven fylder 18 og bliver SU-berettiget, således at elevens udeboende SU kan dække både forældrebidraget og elevbidraget.

Praktisk om elevbidraget: Elevbidraget kan ses som en elev-til-elev donation. Elevbidraget går ubeskåret til at sende elever afsted det efterfølgende år. Satsen for udeboende SU for UWC-studerende er den samme som for udeboende elever i Danmark. Det vil sige, at satsen er beregnet ud fra, at elever i Danmark skal betale for kost og logi. Dette bliver dog dækket af stipendiet på en UWC-skole. Derfor er det muligt for UWC-elever selv at betale elevbidraget på kr. 1.500 om måneden af deres udeboende SU, ligesom den udeboende SU også kan dække forældrebidraget..

Forældredonation

UWC Danmark opfordrer til, at forældre/værger donerer yderligere til UWC-opholdet end hvad der følger af familietilskuddet, hvis de har mulighed for det. Hver eneste donation gør det muligt for UWC Danmark at sende flere danske UWC-elever ud. Donationer giver desuden UWC Danmark mulighed for at give fulde scholarships til kandidater i en økonomisk trængt situation. En donation op til kr. 16.200 (for 2019) vil kunne trækkes fra i skat. Fradraget gælder for hver person hvert år. Det følgende skema viser, hvad UWC Danmark anser som en realistisk årlig donation i sammenhæng med husstandens indkomst før skat. Familietilskuddet er ikke inkluderet i tallene.

Familiens årlige skattepligtig indkomst, jf. årsopgørelse (DKK)

Foreslået forældredonation per familie for hvert skoleår (DKK)

500.000 - 750.000

15.000 - 45.000

750.000 - 1.250.000

45.000 - 70.000

1.250.000 eller derover

70.000 -

Når man overvejer sin evne til at donere, bør det indgå i betragtningerne, at familien har en betydelig besparelse ved ikke at have et hjemmeboende barn. Hertil kommer muligheden for udeboende SU, som eleven kan søge, når han/hun fylder 18 år.

Familietilskudsskema

Når man ansøger, skal forældre og elev udfylde og indsende familietilskudsskemaet, som kan downloades i bunden af denne side. Med mindre man ansøger om et fuldt stipendium, forpligter man sig på familietilskudsskemaet til at betale forældrebidrag under hele opholdet og elevbidrag, mens eleven er SU-berettiget. Man oplyser også størrelsen på en forældredonation.

Det er et af UWC Danmarks vigtigste principper, at den bedste kandidat bliver udvalgt uanset økonomisk formåen. For at opretholde dette princip, forbliver konvolutterne med familietilskudsskemaet forseglet og opbevares hos UWC Danmarks kasserer, indtil udvælgelsesprocessen er færdig, og kandidaterne er udvalgt. Hvis en ansøger ikke bliver tilbudt en plads på en UWC-skole, skal der naturligvis ikke betales tilskud eller donation og tilsagnet i familietilskudsskemaet bortfalder. Konvolutten med skemaet bliver destrueret uden at være blevet åbnet. UWC Danmark har således ikke adgang til økonomiske oplysninger om ansøgerne under udvælgelsen. 

Skemaet skal printes, udfyldes i hånden, underskrives og sendes per brev til UWC Danmarks kasserer i en lukket konvolut med ansøgerens navn tydeligt skrevet på forsiden. Ansøgninger uden familietilskudsskemaet vil ikke blive taget i betragtning.

Advokat Elise Ross Hansen

Bruun og Hjejle

Nørregade 21

1165 København K

 

Hvis du har yderligere spørgsmål så skriv til UWC Danmarks kontor på mail uwc@uwc.dk, eller ring på telefon 30267214. Kontorets åbningstider kan findes i Kalenderen.

UWC Danmark, Vartov, Farvergade 27b, 1463 København K