Gå videre til indholdet ↓

FAQs

Hvem kan ansøge til UWC Danmark?

Du kan søge om optagelse på en UWC skole gennem UWC Danmark, hvis du opfylder disse grundlæggende krav:

  • du er dansk statsborger eller har permanent opholdstilladelse i Danmark 
  • du har været i det danske skolesystem de sidste to år (Har du været på udveksling kan du dog stadig søge)
  • du har gennemført første år af en STX-, HTX eller HHX-uddannelse eller en pre-IB på udsendelsestidspunktet 
  • du må ikke fylde 19 i det år, du søger UWC

Hvis du er i tvivl om du opfylder ovenstående krav, kan du skrive til selection@uwc.dk.

Hvilke kriterier udvælgelses man på baggrund af?

Når UWC Danmark udvælger elever er det, når de grundlæggende krav er opfyldt, alene ansøgernes personlige kvalifikationer og engagement, der tæller. Udvælgelsen foregår uafhængigt af ansøgernes etniske, religiøse, sociale og økonomiske baggrund.

Ud over de grundlæggende adgangskrav lægges der i udvælgelsen af elever vægt på:

  • at eleven er fagligt velfunderet og i stand til at tage en krævende akademisk uddannelse på engelsk
  • at eleven er initiativrig, nysgerrig og brænder for at lære mere om verden og de udfordringer, den står overfor
  • at eleven kan repræsentere dansk kultur og samtidig er interesseret i at lære om andre kulturer

Er der stor forskel på de forskellige skoler?

Alle UWC-skolerne er bygget på de samme principper og efter den samme struktur, men de påvirkes naturligvis forskelligt alt efter deres geografiske placering. De fysiske rammer er ligeledes forskellige – f.eks. er skolebygningen i Wales et slot, mens skolen i Norge hovedsageligt er bygget af træ og bærer præg af traditionel nordisk byggestil. Udbuddet af fag og aktiviteter varierer således også alt efter de tilgængelige faciliteter.

Kan man selv vælge hvilken skole, man bliver sendt til?

Nej, UWC Danmark afgør, på baggrund af interviews med ansøgeren, hvilken skole vedkommende tilbydes en plads på. Ansøgeren må dog gerne angive hvilke(n) skole(r) vedkommende helst vil sendes til.

Sender I elever til alle skolerne?

Nej, idet vi har begrænsede økonomiske midler kan vi ikke sende til alle skoler. Vi forsøger dog at sende til så mange som muligt. I de seneste år har vi sendt elever til omkring 11 skoler. 

Kan jeg søge, hvis jeg går i 2.g? Eller hvis jeg er 18 år?

Ansøgere skal have gennemført første år af enten en STX-, HHX, HTX-uddannelse eller pre-IB på udsendelsestidspunktet, du kan derfor godt søge, hvis du går i 2.g eller på IBP, så længe du ikke fylder 19 i ansøgningsåret (Hvis du søger UWC i 2024, må du altså tidligst fylde 19 den 1. januar 2025). 

Kan man søge igen, hvis man ikke blev optaget første gang?

Hvis man fortsat opfylder kravene beskrevet ovenfor, kan man søge igen. 

Jeg er i gang med at tage 10. klasse i udlandet/på en efterskole; kan jeg søge i år?

Nej. (se ovenstående spørgsmål om UWCs grundlæggende krav til ansøgere).

Kræver det rene 12-taller at søge ind?

Nej, men du skal gerne have rimelige karakterer. En UWC-uddannelse er mere krævende end en dansk studentereksamen, hvorfor det er vigtigt, at man har et vist fagligt niveau. Vi vil være sikre på, at de danske elever, vi sender ud på en UWC-skole, kan klare sig der.

Kan jeg søge om et 1-årigt ophold på UWC?

Nej, et UWC-ophold varer to år.

Kan jeg ansøge hvis jeg bor i udlandet, men er dansk statsborger?

I udgangspunktet kan du godt ansøge UWC Danmark hvis dine forældre har adresse i Danmark og du f. ex er på udveksling i et skoleår. Du kan også ansøge hvis du er barn af Danske Diplomater, selv hvis du aldrig har boet i Danmark, men kontakt kontoret for at høre nærmere. 

Kan jeg ansøge hvis jeg ikke er dansk statsborger?

Ja, hvis du har permanent opholdstilladelse i Danmark og opfylder de øvrige grundlæggende krav (jvf. første spørgsmål). 

Skal min familie betale noget, hvis jeg kommer af sted?

Udvælgelsen foregår uden hensyn til ens forældres økonomiske situation. Dog er der et familietilskud pålydende kr. 18.000 pr. år. Hvis den samlede husstands indkomst er under kr. 250.000 før skat pr. år, er det muligt at ansøge om et fuldt stipendium. Derudover er der et elevbidrag på kr. 1.500, hvis en elev er over 18 år og modtager udeboende SU. Elevbidraget betales fra den måned, eleven begynder at få SU, til og med skoleopholdets sidste måned.

Hvordan foregår forældrebetaling i praksis?

Først skal det understreges, at selve udvælgelsen foregår helt uden hensyntagen til ansøgerens forældres mulighed for at bidrage økonomisk til opholdet.

Forældrene skriver under på et familietilskud pålydende kr. 18.000 pr år. Find skemaet på denne side.

UWC Danmark har et begrænset antal fulde stipendier. Den gennemsnitlige skolepris er kr. 158.000 pr. år. Den danske stat støtter med kr. 70.000, fonde og sponsorer støtter med kr. 70.000 og forældre støtter med kr. 18.000 pr. år. Hvis husstandens totale indkomst er under kr. 250.000 pr. år før skat, kan der ansøges om et fuldt stipendium.

Hvis forældre ønsker at donere ud over det obligatoriske familietilskud, så er op til kr. 16.200 pr. år fradragsberettiget. Det siger sig selv, at jo flere forældre der har mulighed for at donere penge til organisationen, des flere elever kan komme af sted på et UWC- ophold.

Hvor mange ’lommepenge’ har jeg brug for?

Det er umuligt at give et beløb, idet det afhænger af priserne i det land skolen ligger og ens eget forbrug. Men kost, logi, undervisning og bøger er inkluderet i stipendiet. De større udgifter er typisk rejse, forsikring, eventuelle vacciner og aktiviteter i ferierne. Uddannelsen er SU-berettiget på niveau med øvrige ungdomsuddannelser.

Skal ansøgningsskemaet udfyldes på dansk eller engelsk?

Den skriftlige ansøgning skal være på engelsk, men udvælgelsesdagene foregår på dansk.

Hvordan foregår udvælgelsen?

Efter at ansøgningsfristen er udløbet, gennemgår UWC Danmark alle de indkomne ansøgninger. Ud fra de skriftlige ansøgninger udvælger vi herefter et antal ansøgere, 60-80, som vi inviterer til første udvælgelsesrunde. (se ovenstående spørgsmål om hvornår udvægelsen finder sted.)

Til første udvælgelsesrunde vil du i selskab med andre ansøgere blive instrueret i forskellige aktiviteter af tidligere UWC-elever. Der vil desuden være et kort interview baseret på din ansøgning. Det er herefter de tidligere UWC-elever, der vurderer hvem af ansøgerne, der går videre til anden og sidste runde, som er et interview med medlemmer af UWC Danmarks Nationalkomité og et par tidligere elever. Denne runde foregår i København fredag-søndag. Først herefter modtager du en mail om endelig optagelse.

Vi oplever ofte, at vi har flere egnede kandidater end vi har økonomiske midler til at sende afsted. Derfor vælger UWC Danmark mellem 0 og 10 ansøgere, som tilbydes en plads på en venteliste kaldet Clearing List. Hvis man optages på Clearing List, er man ikke sikret en plads på UWC. Her er det de enkelte skoler, der kan tilbyde optagelse til en ansøger. Det betyder, at man kan få tilbudt en plads på en skole, der ikke er på listen over de skoler, vi sender til i år. Alle, der bliver tilbudt optagelse gennem Clearing List, optages på samme vilkår som de øvrige UWC Danmark elever. Clearing List vil være åben frem til dagen inden introweekenden for de nye optagne i slut juni.

Hvor kan jeg finde yderligere information om UWC?

Al nødvendig information er tilgængelig på internettet; på denne hjemmeside, på UWC’s internationale hjemmeside og på skolernes egne hjemmesider. Se links til skolernes egne hjemmesider her. Du er også velkommen til at kontakte UWC Danmarks kontor.

Hvordan er mine muligheder for videreuddannelse med IB’en?

IB’en er anerkendt over hele verden og flere UWC-elever vælger at fortsætte deres uddannelse i udlandet. I Danmark er det op til den enkelte uddannelsesinstitution at vurdere IB’en, men du kan se en vejledende oversættelse til danske karakterer på Undervisningsministeriets hjemmeside. Her kan du samtidig finde oversættelser af de enkelte fag og fagniveauer.

Hvem står for at dække elevens rejseomkostninger?

Elevernes rejseomkostninger skal afholdes af eleven selv. UWC Danmark yder alene støtte til selve opholdet (der dog inkluderer kost og logi) - ikke rejseudgifter i forbindelse hermed.

En del elever vælger at anvende deres SU til at dække rejseomkostningerne.

Hvilke forsikringer vil mit barn have brug for?

Det er svært at give gode råd om forsikring da vi ikke er et forsikringsselskab, men vi har spurgt elever der har været af sted og de fleste har brugt: www.gouda.dk, www.studenterforsikring.dk, www.scandinavia.ihi.com eller www.forsikringenshus.dk.

Kan jeg besøge mit barn på skolen?

Skolerne har forskellige regler for modtagelse af besøg. Det bedste råd er derfor at kontakte den pågældende skole i god tid forud for et påtænkt besøg, for at høre nærmere omkring muligheden for at besøge skolen.

De fleste skoler er positivt indstillet over for kortere besøg, men det er ikke alle, der giver gæster mulighed for at overnatte på skolen.

Hvornår er der informationsmøder?

Vi sigter efter at afholde informationsmøder hvert år omkring november måned i København, Odense og Århus. Hold øje med Sådan Søger Du > Infomøder om UWC for mere info som det bliver offentliggjort.

Hvornår er der frist for at ansøge?

Ansøgningsfristen er typisk i januar. Ansøgningsskemaet bliver lagt på hjemmesiden den 1. november. Ansøgningen til UWC i år 2024 lukker d. 5. januar 2024.