Gå videre til indholdet ↓

Hvad koster det?

Det er muligt for alle uanset økonomisk baggrund at komme afsted på et UWC-ophold, og alle opfordres til at ansøge. Udvælgelsen foregår uden hensyntagen til ansøgerens økonomiske baggrund, og UWC Danmark får først kendskab til familiens mulighed for at bidrage efter endt udvælgelse. Dette er et af UWCs kerneprincipper, og det bedes du have i mente, når du læser resten af afsnittet om betaling. 

Forældrebetalingen er kr. 36.000 for to år på en UWC skole, når du sendes ud med den danske Nationalkomite. Det er med andre ord langt billigere for familien end fx et år på dansk efterskole.

Hvordan kan UWC opholdet være så billigt for forældrene?

I gennemsnit koster et to-årigt UWC-ophold ca. 300.000 DKK. Dette dækkes primært af statsstøtte fra den danske stat, samt fondsmidler, som UWC Danmark rejser og uddeler i form af stipendier (skolepenge, samt kost og logi på skolerne) til de elever, vi udvælger.

Desværre kan statsstøtte og fondsmidler ikke dække udgifterne alene. Derfor beder vi forældre om at betale et forældrebidrag på kr. 36.000 for det to-årige UWC-ophold, mens elever, der er berettiget til udeboende SU, kan donere en elevdonation på kr. 1500 om måneden i den periode, de får SU.

Herudover opfordrer vi til, at forældrene donerer yderligere til UWC Danmark, så vi fortsat har mulighed for at sende elever afsted i fremtiden.

OBS: Har du ikke mulighed for at betale forældrebidraget, kan du ansøge om et fuldt stipendium. 

Finansieringen af et to-årigt UWC-ophold er skitseret i modellen herunder: 

 

UWC Danmark er fleksibel i forhold til, hvordan man som familie ønsker at tilrettelægge betalingen. Nogle vælger at betale forældrebidraget månedligt med kr. 1.500, nogle foretrækker at betale 1-2 gange årligt. Andre tilrettelægger betalingen på anden vis. Ønsker du at diskutere, hvordan det evt. kan gøres, er du velkommen til at kontakte kontoret og vende det med os. SU-satsen afhænger af forældrenes indkomst og på su.dk kan du tjekke, hvilken SU-sats, du vil være berettiget til. Da SU-satsen er beregnet ud fra en dansk kontekst, vil den i mange tilfælde kunne dække både forældrebidrag, elevbidrag og udgifter til flyrejser, vaccinationer, lommepenge mv., som stipendiet fra UWC Danmark ikke dækker. 

 

Fuldt stipendium

Familier, hvis økonomiske situation gør, at de ikke kan betale forældrebidraget, kan ansøge om et fuldt stipendium, som dækker relevante udgifter i forbindelse med UWC-opholdet, indtil eleven fylder 18 år og kan få udeboende SU. Familier med en husstandsindkomst før skat på under kr. 275.000 kan ansøge om et fuldt stipendium til deres barn. Er der andre omstændigheder, der gør, at du ønsker at søge om fuldt stipendium, kan du kontakte kontoret på uwc@uwc.dk eller på tlf. 30267214.  

 

Forældredonation

UWC Danmark opfordrer til, at forældre/værger donerer yderligere til UWC, hvis de har mulighed for det. Hver eneste donation gør det muligt for UWC Danmark at sende flere danske UWC-elever ud. Donationer giver desuden UWC Danmark mulighed for at give fulde stipendier til kandidater i en økonomisk trængt situation. En donation op til kr. 18.300 (for 2024) vil kunne trækkes fra i skat. Fradraget gælder for hver person hvert år.

Når man overvejer sin evne til at donere, bør det indgå i betragtningerne, at familien har en betydelig besparelse ved ikke at have et hjemmeboende barn. Hertil kommer muligheden for udeboende SU, som eleven kan søge, når denne fylder 18 år.

 

Forældrebidragsskema

Når man ansøger, skal forældre og elev udfylde og indsende forældrebidragsskemaet, som kan downloades  her. Med mindre man ansøger om et fuldt stipendium, forpligter man sig på forældrebidragsskemaet til at betale forældrebidrag under hele opholdet og elevbidrag, mens eleven er SU-berettiget. Man oplyser også størrelsen på en eventuel forældredonation.

Det er et af UWC Danmarks vigtigste principper, at den bedst egnede kandidat bliver udvalgt uanset økonomisk formåen. For at opretholde dette princip, forbliver konvolutterne med forældrebidragsskemaet forseglet og opbevares hos UWC Danmarks kasserer, indtil udvælgelsesprocessen er færdig, og kandidaterne er udvalgt. Hvis en ansøger ikke bliver tilbudt en plads på en UWC-skole, skal der naturligvis ikke betales tilskud eller donation og tilsagnet i forældrebidragsskemaet bortfalder. Konvolutten med skemaet bliver i givet fald destrueret uden at være blevet åbnet. UWC Danmark har således ikke adgang til økonomiske oplysninger om ansøgerne under udvælgelsen. 

Skemaet skal printes, udfyldes i hånden, underskrives og sendes pr. brev til UWC Danmarks kasserer i en lukket konvolut med ansøgerens navn tydeligt skrevet på forsiden. Ansøgninger uden forældrebidragsskemaet vil ikke blive taget i betragtning.

UWC Danmarks kasserer er: 

Advokat Elise Ross Hansen

Bruun og Hjejle

Nørregade 21

1165 København K

Hvis du har yderligere spørgsmål så skriv til UWC Danmarks kontor på mail uwc@uwc.dk, eller ring på telefon 30267214. Kontorets åbningstider kan findes i Kalenderen.

UWC Danmark, Vartov, Farvergade 27b, 1463 København K