Gå videre til indholdet ↓

Den internationale studentereksamen (IB'en)

Om IB’en
Undervisningen på alle United World Colleges strækker sig over to år og følger den Internationale Baccalaureate (IB’en), som er en internationalt anerkendt studentereksamen. De to år på skolen svarer til 2. og 3.g på en dansk ungdomsuddannelse. Al undervisning på UWC-skolerne foregår på engelsk med undtagelse af i Costa Rica, hvor det også er muligt at tage IB'en på spansk.

Fagligt ambitiøs gymnasie uddannelseIB’en er kendt for sin høje faglighed og anses for at være en af de førende gymnasiale uddannelser i verden. Der lægges stor vægt på at skabe en motiverende, udfordrende og aktuel uddannelse, som ruster den enkelte elev til fortsatte studier på universitetet. UWC-skolerne regnes for at være blandt de førende IB-skoler i verden.

IB’ens opbygning
En International Baccalaureate er anderledes opbygget end den danske studentereksamen, idet eleverne har færre fag end i det danske gymnasium. Det giver mulighed for særlig dybdegående undervisning i de enkelte fag. Samtidig rustes eleven til at opsøge og anvende tværfaglig viden.

For at modtage sit diplom skal eleven følge seks fag: tre på højniveau og tre på mellemniveau. IB’ens højniveaufag svarer som regel til det danske A-niveau, mens mellemniveaufag svarer til det danske B-niveau. Undtagelserne gælder sprogfag, hvor et mellemniveau i nogle tilfælde oversættes til et A-niveau (se nedenfor).

Eleverne skal vælge et fag fra hver af de følgende seks faggrupper:

  • Modersmål: Hvis der ikke tilbydes danskundervisning på skolen, kan det tages som selvstudie.
  • Andet sprog: F.eks. engelsk, tysk, fransk eller spansk.
  • Samfundsvidenskab: F.eks. historie, økonomi, geografi, filosofi, psykologi eller antropologi.
  • Naturvidenskab: Fysik, kemi, biologi eller miljøstudier.
  • Matematik: Udbydes på 3 forskellige niveauer.
  • Kreative fag: Musik, kunst, teater, film og medie er valgfrie fag. Ønsker man i stedet endnu et fag fra grupperne samfundsvidenskab, naturvidenskab eller fremmedsprog er en mulighed i denne faggruppe.

IB curriculum

Diagram over IB faggrupperne fra IBOs hjemmeside

Udbudet af fag varierer på de forskellige skoler. Se hvilke fag de enkelte skoler udbyder under Skolerne.

For at kunne placere den viden man tilegner sig i undervisningen i et bredere perspektiv, følger alle elever undervisning i almen videnskabsteori i et år. Desuden udarbejder eleverne et Extended Essay svarende til 3.g-opgaven SRP enten i ét fag, eller tværfagligt på nogle af skolerne.

Oplevelser for unge i udlandet, ikke kun på sabbatårUdover undervisningen
Foruden den almindelige undervisning i klasselokalet indgår frivilligt arbejde samt kreative og fysiske aktiviteter i IB-programmet. Disse områder fylder en stor del af hverdagen og er desuden en forudsætning for at modtage eksamensbeviset. 

Optagelse på danske universiteter

IB’en er adgangsgivende til universiteter og andre højere læreanstalter både i Danmark og i udlandet. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan man finde yderligere information om oversættelse af IB-karakterne til den danske skala. Her kan man også læse mere om oversættelsen af fagniveauer.

Du kan læse mere om optagelse på et dansk universitet efter end IB-uddannelse her.