Gå videre til indholdet ↓

Ansøgningen

Ansøgningsskemaet er tilgængeligt fra 1. november 2020

For at ansøge skal du udfylde et online ansøgningsskema. Først skal du oprette dig selv i systemet og når du har gjort dét, kan du udfylde ansøgningen. Du kan til enhver tid gemme dit arbejde og føje til det senere. Vi anbefaler, at du starter i god tid med ansøgningen og arbejder med den over et længere stykke tid.


Mangelfulde ansøgninger vil ikke blive behandlet, så vær sikker på, at du har det hele med!

Resten af det elektroniske ansøgningssystem foregår på engelsk. Dine engelskkundskaber er ikke en del af vurderingsgrundlaget for vores endelige beslutning om din ansøgning. Hvis du bliver inviteret videre i ansøgningsprocessen, vil du opleve, at resten af forløbet (aktivitetsdage og interviews) udelukkende foregår på dansk. 

Alle spørgsmål - uanset om det drejer sig om tekniske vanskeligheder eller formuleringer i ansøgningen - er velkomne. Send en mail til selection@uwc.dk. Du kan også tilgå UWC Danmarks hjemmeside, hvis du søger yderligere information.

Før du ansøger

Læs alt information på denne side vedrørende ansøgningsskemaet og proceduren. Sørg for at du og dine forældre/værge har læst, forstået og diskuteret alt informationen. Det er vigtigt, at du forstår udvælgelsesprocessen og retningslinjerne vedrørende økonomiske bidrag.

Til Ansøgeren:

For at blive taget i betragtning som dansk UWC-kandidat, skal du opfylde følgende krav:

  1. Du skal på nuværende tidspunkt gå på en dansk STX, HTX, HHX uddannelse, et pre-IB eller IB Programme.
  2. Du må ikke fylde 19 år i det år, du søger UWC. Hvis du sender en ansøgning i 2020, må du altså tidligst fylde 19 d. 1. januar 2021.
  3. Du skal være dansk statsborger eller bo i Danmark med et dansk CPR-nummer
  4. Du skal have været i det danske skolesystem de sidste to år (børn af danske diplomater og elever der har været på udveksling er undtaget denne regel. Hvis du er i tvivl, om du opfylder kravene så kontakt uwc@uwc.dk)

Alle ansøgere skal betale et administrationsgebyr på 300.- DKK til reg. Nr. 4180 og kontonummer 4180393862. Betalingen hjælper UWC Danmark med at dække de udgifter, der er i forbindelse med ansøgningsprocessen. Hvis du ikke har mulighed for at betale dette gebyr, så kontakt os, og vi sørger for, du kan søge uden betaling. Gebyret skal være betalt ved ansøgningsfristen. Kun de ansøgere der vælger at ansøge skal betale gebyret. Det er gratis at registrere sig i ansøgningssystemet og kigge på det/udfylde dele af ansøgningen.

Ansøgere vurderes gennem hele ansøgningsprocessen udelukkende på social og akademisk formåen og potentiale. Alle ansøgere vurderes på samme vilkår uanset deres religion, økonomiske, sociale eller etniske baggrund. UWC-oplevelsen er ikke noget for alle, og udvælgelsesprocessen er designet til, at hjælpe den danske nationalkomite med at vælge kandidater, der har en reel passion for UWCs kerneværdier samt evnerne og potentialet til at trives på en UWC-skole.

De kriterier, som udvælgelseskomiteen bruger, som basis for deres vurdering af kandidater, er: motivation, kognitiv formåen, kommunikation of samarbejde, personlig integritet og udholdenhed. Herudover har vi et fokus på potentialet for kandidaternes personlige udvikling.

Den skriftlige ansøgning bliver omhyggeligt bedømt af UWC Danmarks udvælgelseskomite. Ansøgningen vil være grundlaget for den indledende udvælgelse af ansøgere til vores udvælgelsesdag. Hvis du bliver udvalgt til at komme til udvælgelsesdagen, vil du blive inviteret til en dag fyldt med workshops og aktiviteter. Efter udvælgelsesdagen vil vi udvælge en række ansøgere, der går videre til den personlige samtale. Efter den personlige samtale vil den endelige udvælgelse af ansøgere foregå. De udvalgte ansøgere vil blive tilbudt en plads på en UWC skole.

Til Forældre/værge                                                                                 

Det er vigtigt at du har forstået al information vedrørende UWC, og de forpligtelser der hører med til denne uddannelse. Yderligere information vedrørende udvælgelsesprocessen kan findes på UWC Danmarks Hjemmeside. Information vedrørende IBen, individuelle skoler, og deres specifikke programmer og aktiviteter kan findes på både UWC Danmarks hjemmeside samt UWC Internationals hjemmeside. Forældre/værger er, sammen med ansøgeren, ansvarlig for underskrivelsen af ansøgningen, men beslutningen om at ansøge skal være ansøgerens egen beslutning.

Er UWC gratis?

Det er det ikke. Det er dog muligt at søge et fuldt scholarship, hvis et sådant behov kan demonstreres.

Hvis din datter/søn bliver udvalgt, vil hun/han blive tilbudt en plads på en af UWC-skolerne. UWC Danmark går efter, at sende så mange kvalificerede kandidater afsted som muligt hvert år, men antallet af scholarships afhænger af nationalkomiteens midler. For at gøre det muligt, at sende så mange ansøgere ud som muligt, skal hver udvalgte elev og dennes forældre/værger betale et famillietilskud på 18.000 DKK om året. Familietilskudet er baseret på følgende information:

  1. – Gennemsnitlig omkostninger for en elev på en UWC-skole per år: 158.000 DKK
  2. – Bidrag fra den danske stat per elev per år: 70.000 DKK
  3. – Bidrag fra midler fra UWC Danmark per elev per år: 70.000 DKK
  4. – Bidrag fra ansøgerens familie per år:18.000 DKK

Forældre/værger med en indkomst før skat på under 250.000 DKK kan ansøge om et fuldt scholarship til deres datter/søn. Hvis et behov er vist, kan et fuldt scholarship også indeholde rejseudgifter og lommepenge. Når i overvejer jeres evne til at bidrage, overvej venligst omkostningerne ved at have jeres barn boende derhjemme i et år, samt muligheden for SU, som dit barn kan søge, når han/hun fylder 18 (danske UWC elever bliver betragtet som udeboende)

Ud over familietilskudet, tilskynder UWC Danmark, at forældre/værger donerer yderligere til UWC opholdet, hvis de har mulighed for det. Hver eneste donation gør det muligt for UWC Danmark, at sende flere danske UWC-elever ud i kommende år. Ydermere, giver det os mulighed for at give fulde scholarships til kandidater med økonomiske mangler. Enhver donation op til 15.900 DKK (for 2018) vil kunne trækkes fra i skat. Dette er gældende per person per år. Det følgende skema viser, hvad UWC Danmark anser som en realistisk donation per år, i sammenhæng med husholdningens indkomst før skat. Det årlige familietilskud er ikke inkluderet i tallene.

Familiens årlige skattepligtig indkomst, jf. årsopgørelse (DKK)

Foreslået forældredonation per familie for hvert skoleår (DKK)

500.000 - 750.000

15.000 - 45.000

750.000 - 1.250.000

45.000 - 70.000

1.250.000 eller derover

70.000 -

Forældre/værger skal lave en bindene finansiel forpligtigelse. Familietilskudsskemaet (Kan downloades i bunden af denne side) skal derfor printes, udfyldes i hånden, underskrives og sendes med almindelig post til UWC Danmarks kasserer:

Bruun og Hjejle
Att. Elise Ross Hansen
Nørregade 21
1165 København K

Familietilskudsskemaet skal sendes i en forseglet konvolut, med ansøgerens navn tydeligt skrevet på forsiden. Ansøgninger uden familietilskudsskemaet vil ikke blive taget i betragtning. Hvis en ansøger ikke bliver tilbudt en plads på en UWC-skole, så vil familietilskudsskeamet være ugyldigt, og konvolutten vil blive destrueret, uden nogensinde at have været åbnet.

Det er et af UWC Danmarks vigtigste principper, at den bedste kandidat bliver udvalgt uanset deres økonomiske baggrund. For at sikre at dette princip opretholdes, forbliver konvolutterne med familietilskudskemaerne forseglet og opbevaret hos UWC Danmarks kasserer, indtil udvælgelsesprocessen er færdig, og de bedste kandidater er udvalgt.


Hvis du har yderligere spørgsmål så skriv til UWC Danmarks kontor på mail uwc@uwc.dk, eller på telefon 30267214. Kontorets åbningstider kan findes i Kalenderen.
UWC Danmark, Vartov, Farvergade 27b, 1463 København K