Gå videre til indholdet ↓

Hvad er UWC?

UWC (United World College) er en global uddannelsesbevægelse, der forener mennesker, nationer og kulturer igennem uddannelse for at fremme fred og en bæredygtig fremtid.

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

UWCs grundfilosofi hviler på troen på, at uddannelse kan samle unge mennesker med forskellige baggrunde og lade dem finde fælles fodslag for sammen at engagere sig i social forandring. Dette engagement skal bygge på nysgerrig handling, personligt ansvar og uselvisk lederskab. Disse kvaliteter fostres igennem UWCs udfordrende og transformerende uddannelsesoplevelse, der bevidst samler en mangfoldig gruppe unge mennesker og inspirerer dem til at skabe positiv forandring i linje med UWCs kerneværdier:

  • International og interkulturel forståelse
  • Værdsættelse af forskellighed
  • Personlig ansvarsfølelse og integritet
  • Fælles ansvar og respekt
  • Medfølelse og frivillighed
  • Respekt for miljøet
  • En følelse af idealisme
  • Personlig udfordring
  • At sætte handling bag ord

UWC har i dag 18 skoler på 4 kontinenter. Hovedparten af skoler har udelukkende elever i aldersgruppen 16-19, da dette er en tid hvor unge menneskers energi og idealisme kan pejles mod empati, ansvar og livslangt engagement. Skolernes undervisning foregår igennem den Internationale Baccalaureate (IB), som UWC selv har været med til at udvikle. Herigennem lægger alle skoler stor vægt på erfaringsbaseret læring, frivillighed og udendørsaktiviteter.  

UWC-elever udvælges i deres hjemland igennem UWCs unikke system med nationalkomiteer, som strækker sig over 155 lande. Én af UWCs kerneværdier er fri og lige adgang til uddannelse uanset socioøkonomisk status, og 70% af IB-eleverne modtager derfor fulde eller delvise legater efter behov. UWC-elever udvælges derfor ligeledes udelukkende på den viste motivation og potentiale. Se mere her om, hvordan du søger ind på UWC gennem UWC Danmark.

For at udvide muligheden for en UWC-oplevelse til en bredere gruppe, tilbyder UWC også kortere uddannelsesprogrammer, som finder sted på skolerne såvel som andre steder i verden.

UWC fostrer et livslangt engagement i social forandring og har til dato skabt et verdensspændende netværk af mere end 60,000 alumner, der alle fastholder troen på, at det er muligt at skabe forandring gennem handling – både lokalt, nationalt og internationalt.