Gå videre til indholdet ↓

Hvad koster det?

Det er muligt for alle uanset økonomisk baggrund at komme afsted på et UWC-ophold, og alle opfordres til at ansøge. 

Stipendium

Alle udvalgte UWC-elever får et stipendium til opholdet, som dækker selve skoleopholdet, herunder kost og logi. Stipendiet dækker som udgangspunkt ikke rejseudgifter, visum, vaccinationer og lommepenge. Derudover bidrager familien til betaling af opholdet, som du kan læse i afsnittene nedenfor.  

I særlige tilfælde kan den økonomiske situation i den udvalgtes familie give anledning til et fuldt stipendium, som dækker alle udgifter, indtil eleven fylder 18 år og kan få udeboende SU. Forældre/værger med en indkomst før skat på under kr. 250.000 kan ansøge om et fuldt scholarship til deres barn. Er der andre omstændigheder, der gør, at du ønsker at søge om fuldt stipendium, kan du kontakte kontoret på uwc@uwc.dk eller på tlf. 30267214.  

Familietilskud og SU

For en udvalgt elev, der ikke har fået et fuldt stipendium, betales et forældrebidrag  på kr. 18.000 per skoleår. Beløbet kan betales månedligt med kr. 1.500. 

Herudover betales et elevbidrag fra det tidspunkt, hvor eleven fylder 18 år og får udeboende SU. Bidraget er på kr. 1.500 per måned til og med den måned, hvor skoleopholdet afsluttes.

Praktisk om forældrebidraget: UWC Danmark er fleksibel med hensyn til, hvordan forældrebidraget betales. Nogle vælger at betale månedsvis, eller 1 - 2 gange årligt, mens andre betaler hele tilskuddet, når eleven fylder 18 og bliver SU-berettiget, således at elevens udeboende SU kan dække både forældrebidraget og elevbidraget.

Praktisk om elevbidraget: Elevbidraget kan ses som en elev-til-elev donation. Elevbidraget går ubeskåret til at sende elever afsted det efterfølgende år. Satsen for udeboende SU for UWC-studerende er den samme som for udeboende elever i Danmark. Det vil sige, at satsen er beregnet ud fra, at elever i Danmark skal betale for kost og logi. Dette bliver dog dækket af stipendiet på en UWC-skole. Derfor er det muligt for UWC-elever selv at betale elevbidraget på kr. 1.500 om måneden af deres udeboende SU, ligesom den udeboende SU også kan dække forældrebidraget..

Forældredonation

UWC Danmark opfordrer til, at forældre/værger donerer yderligere til UWC-opholdet end hvad der følger af familietilskuddet, hvis de har mulighed for det. Hver eneste donation gør det muligt for UWC Danmark at sende flere danske UWC-elever ud. Donationer giver desuden UWC Danmark mulighed for at give fulde scholarships til kandidater i en økonomisk trængt situation. En donation op til kr. 16.200 (for 2019) vil kunne trækkes fra i skat. Fradraget gælder for hver person hvert år. Det følgende skema viser, hvad UWC Danmark anser som en realistisk årlig donation i sammenhæng med husstandens indkomst før skat. Familietilskuddet er ikke inkluderet i tallene.

Familiens årlige skattepligtig indkomst, jf. årsopgørelse (DKK)

Foreslået forældredonation per familie for hvert skoleår (DKK)

500.000 - 750.000

15.000 - 45.000

750.000 - 1.250.000

45.000 - 70.000

1.250.000 eller derover

70.000 -

Når man overvejer sin evne til at donere, bør det indgå i betragtningerne, at familien har en betydelig besparelse ved ikke at have et hjemmeboende barn. Hertil kommer muligheden for udeboende SU, som eleven kan søge, når han/hun fylder 18 år.