Gå videre til indholdet ↓

Hvad koster det?

Stipendium

Ud af de elever, der søger om indstilling til en UWC-skole, vil de 15-20 bedst kvalificerede elever blive tilbudt en plads og et helt eller delvist  stipendium på én af skolerne. Dette stipendium dækker selve skoleopholdet, herunder kost og logi på skolen. Stipendiet dækker som udgangspunkt ikke rejseudgifter, visum, vaccinationer og lommepenge i forbindelse med skoleopholdet. Dog vil eleverne, når de fylder 18 år, kunne modtage udeboende SU.

Forældrebetaling

UWC Danmark har et begrænset antal fulde stipendier. Den gennemsnitlige skolepris er kr. 158.000 pr. år. Den danske stat støtter med kr. 70.000, fonde og sponsorer støtter med kr.70.000 og forældre støtter med kr.18.000 pr. år. Hvis husstandens totale indkomst er under kr. 250.000 pr. år før skat, kan der ansøges om et fuldt stipendium. Skemaet, der skal udfyldes, findes i bunden af denne side.

Det er vigtigt at understrege, at der er flere muligheder for at betale det årlige beløb på 18.000 kroner. 

Mulighederne for betaling er:

  • At betale de 18.000 kroner om året månedligt (1.500,- pr. måned), kvartalsvis (4.500,-) eller halvårligt (9.000,-)
  • Samle betalingen indtil eleven er fyldt 18 og derfor er SU-berettiget, således at SU'en kan dække udgifterne

Hvis forældre ønsker at donere ud over det obligatoriske familietilskud, så er op til kr. 15.900 pr. år fradragsberettiget. Det siger sig selv, at jo flere forældre der har mulighed for at donere penge til organisationen, des flere elever kan komme af sted på et UWC- ophold.

Det er vigtigt at UWC Danmark kan bevise overfor Skat at der er minimum 100 gavegivere per år. En gavegiver er en donor eller et medlem af organisationen der betaler min. kr. 200 udover kontingentet per år.

 

Andre udgifter

Udover skolepenge er der en række forskellige mindre udgifer, afhængigt af hvilken skole man går på. Her er der en lille oversigt over dem. Oversigten bliver løbende opdateret.