Gå videre til indholdet ↓

Omsorg for eleverne

UWC har en stor forpligtelse over for eleverne, når det kommer til elevernes velvære sundhed – mentalt som fysisk på skolerne. UWC anerkender den vitale rolle som omsorgen for eleverne spiller – både for den enkelte elev og for fællesskabet. UWC gør som organisation sit bedste for at støtte eleverne, når de møder udfordringer som fx at flytte fra hjemlige rammer, sprogvanskeligheder, en krævende uddannelse og hvad der ellers kan fylde for eleverne.

Alle UWC-skoler har en del ansatte, der har til opgave at støtte elevernes velvære. Disse roller inkluderer de fleste steder, men er ikke begrænset til: husmentorer, studievejledere, elev-til-elev støttenetværk, sygeplejersker og psykologer. Derudover har alle skoler en vicerektor med ansvar for elevernes ve og vel.

Det er vigtigt for UWC at eleverne også reflekterer over deres egen rolle i at skabe et sundt og stærkt fællesskab på skolen. Dette betyder at elever forventes af reflektere over deres eget ansvar for at skabe et respektfuldt fællesskab, hvor alle trives. Ultimativt er UWC-skoler ledet af et simpelt princip: respekt for andre! Hvis eleverne er glade og trygge, så er de også i stand til at få succes i klasseværelset og i skolens øvrige aktiviteter.

De af skolens ansatte, der arbejder direkte med eleverne udenfor klasseværelset, samles regelmæssigt for at sikre at de alle arbejder mod, at skabe et sundt fællesskab på skolen. Elever modtager også træning i de første uger på skolen med ekstra fokus på den rolle, mangfoldighed og kulturel respekt og forståelse spiller på UWC-skoler. Eleverne på alle skoler har også regelmæssige møder og diskussioner gennem skoleåret både på campus for at sikre fællesskabet og trivslen på skolen.

UWC har også internationalt personale ansat, der er involveret i at sikre, at UWC-skolerne lever op til det ansvar, der er for elevernes ve og vel.