Gå videre til indholdet ↓

Omsorg for eleverne

Når man bliver optaget på en UWC-skole, vil det for mange elever være første gang, de
flytter hjemmefra. Nogen har måske været på efterskole, men for de fleste vil det 
være første gang, de skal flytte så langt væk hjemmefra. Det kan selvfølgelig give
anledning til forskellige tanker, samtaler og måske bekymringer, men det kan også
være anledningen til og begyndelsen på et nyt eventyr.


UWC har naturligvis en stor forpligtelse over for eleverne, når det kommer til velvære
og sundhed – både mentalt og fysisk. I UWC gør vi vores bedste for at støtte eleverne,
når de møder de udfordringer, der naturligt følger med, når man som ung flytter fra sine
hjemlige rammer, hvis man støder ind i sprogvanskeligheder, bliver overvældet af en
krævende uddannelse, eller hvad der ellers kan fylde i en helt ny hverdag.


Alle UWC-skoler har ansatte, der har til opgave at støtte elevernes velvære. Det
inkluderer de fleste steder, men er ikke begrænset til: husmentorer, studievejledere,
elev-til-elev støttenetværk, sygeplejersker og psykologer. Derudover har alle skoler en
vicerektor med særligt ansvar for elevernes ve og vel.


Det er vigtigt for UWC, at eleverne også reflekterer over deres egen rolle i at skabe et
sundt og stærkt fællesskab på skolen, hvor alle trives. Ultimativt er UWC-skoler ledet af
et simpelt princip: respekt for andre! Hvis eleverne er glade og trygge, så er de også i
stand til at få succes i klasseværelset og i skolens øvrige aktiviteter.


De ansatte, der arbejder direkte med eleverne udenfor klasseværelset, samles
regelmæssigt for at sikre, at alle arbejder for at skabe et sundt fællesskab på skolen.
De første uger på skolen får eleverne også kurser med ekstra fokus på den rolle, som
mangfoldighed, kulturel respekt og forståelse spiller på UWC-skoler. Gennem skoleåret
har eleverne på alle skoler også regelmæssige møder og diskussioner for at sikre det
gode fællesskab og den sunde trivsel på skolen.