Gå videre til indholdet ↓

UWC's uddannelsesmodel og principper

 

“Der er mere i os, end vi ved, og hvis vi kunne komme til at indse det, ville vi for resten af vores dage aldrig lade os nøje med mindre”

Kurt Hahn

I hjertet af UWCs unikke uddannelsesmodel findes den bevidste diversitet. Dette princip er en grundsten i alle UWC skler, i hele bevægelsen. Alle elever vil gavne af at lære i et forskelligartet miljø, der ikke blot udstyrer dem med en internationalt anerkendt uddannelse, men også bidrager til at udvide deres horisont samt deres forståelse af sig selv.

Vi hjælper elever med at opdage forandringsmuligheder. De lærer, at de har evnerne og mulighederne for at skabe forandring i verden igennem nysgerrig handling, personligt ansvar og uselvisk lederskab. Vi støtter unge mennesker i deres arbejde for at udvide deres intellektuelle, moralske, æstetiske, følelsesmæssige, sociale, spirituelle og fysiske potentiale.  

Dannelsen styres af syv principper, der illustrer vores dedikerede indsats for en holistisk uddannelse af mennesket som helhed. Principperne underbygges af vores stræben efter fred, bæredygtighed og social retfærdighed – vores mest grundlæggende mål.

  1. Uddannelse skal foregå i et forskelligartet uddannelsesmiljø. Elever skal vælges fra regioner og social grupper, der reflekter den brede palet af spændinger mellem mennesker verden over.
  2. Uddannelse kræver aktiv fremme af interkulturel forståelse samt udvikling af oprigtig medfølelse for andre – alt sammen funderet i delte livserfaringer og kollektivt samliv. Det inkluderer ydermere samtale om og engagement i globale problemstillinger i bestræbelsen på at opnå fred.
  3. Fysisk aktivitet og sund livsstil er væsentlig i udviklingen af balancerede mennesker. Usund livsstil begrænser det menneskelige potentiale.
  4. Interaktion med nærmiljøet er afgørende for livet på skolerne, og dette kræver fuld og aktiv deltagelse fra alle medlemmer af skolen.
  5. Elever skal have mulighed for at engagere sig i en positiv påvirkning af bæredygtighedsspørgsmål på både et institutionelt og personligt niveau. 
  6. Elever skal have mulighed for at tage personligt initiativ, udvikle selvdisciplin og ansvar, håndtere usikkerhed og gribe udfordringer. Hvor passende, bør disse muligheder understøttes af en beroligende tilstedeværelse af en voksen.
  7. Det anerkendes at individer besidder unikker talenter og evner. Alle skoler skal tilbyde programmer, der hjælper eleverne med at opfylde deres fulde potentiale.

Alle skoler deler UWCs mission og værdier, men hver især opererer de forskelligt med en tydelig lokal og regional identitet. UWCs uddannelsesmodel leverer en fælles struktur, som alle skolerne opererer indenfor. Den udstikker ikke et pensum, men fokuserer på alt der, der er unikt ved UWCs tilgang til uddannelse.